Tjänster

Daewoo 290

Rydman Entreprenad AB

Rydman Entreprenad startades 1975 som enskild firma i byn Hissjö utanför Umeå av Gunnar Rydman. Ombildades 1988 till aktiebolag innan sonen Jörgen Rydman började i företaget 1989 och är sedan 2006 ensam ägare.
Verksamhetsområdet är framförallt inriktat inom Umeå kommun samt närliggande kommuner.

Kontakta oss!

Maskinuppdrag

Doosan-DX160w-3-624x466Vi har under de senaste ca 35 åren utfört maskinuppdrag åt bl.a. Vattenfall, Umeå kommun, NCC, Skanska, Trafikverket m.fl.

Rydman Entreprenad AB´s verksamhetside´ är att tillhandahålla anläggningsmaskintjänster genom uthyrning av entreprenadmaskiner med förare som har branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet.

Markplanering och grävning

Vi utför tomtplanering, dräneringsarbeten, vattenledningsgrävning och viss rivning.
Maila eller ring oss!

Uthyrning av maskiner

Doosan DX27ZFöretaget har också vissa maskiner tillgängliga för uthyrning under kortare eller längre tid.

Vi är också medlem i Maskinentreprenörerna (ME)

Reparationer i vår maskinhall

Reperationer och service på vår maskinpark utförs i en hyrd maskinhall beläget 150 meter från huvudkontoret.