Matjord och tomtplanering

Tomtplanering vid nybygge.

Vi har fyllt upp med matjord och skapat bra lutning för avrinning.

rydman entreprenad