Enskilda avlopp

Enskilda avlopp


BioCleanerVi projekterar och installerar alla typer av enskilda avloppslösningar, vi bistår också med ansökan till miljö och hälsoskydd om ni vill. 

Vi har marknadens bredaste sortiment för enskilt avlopp, med allt från slamavskiljare till kompletta minireningsverk. Vi är diplomerade att anlägga enskilda avlopp.

Tänk på att anlita en diplomerad entreprenör! Det finns alldeles för många oseriösa sk företagare på marknaden som inte har rätt utbildning, detta kan stå dig dyrt som privatperson!

Se mer på:

www.avloppsguiden.se

Vi projekterar och installerar alla typer av enskilda avloppslösningar. Hos oss får du service och hjälp från början tills hela projektet är avslutat. Om du önskar så gräver vi, installerar och återställer tomt och mark eller så köper du produkten och gräver själv.

Anlita oss gärna för att besikta ditt enskilda avlopp eller om du har planer på att köpa en fastighet med enskilt avlopp. Vi lämnar alltid fasta priser på besiktningar.

 Minireningsverk

Diplom RydmanVi är återförsäljare hos både Conclean och Evergreen och vi säljer endast minireningsverk som är CE märkta enligt EN-12566-3 och uppnår de krav som finns i byggproduktionsförordningen från Boverket.

 

BioCleaner och Graf

De minireningsverk vi framförallt valt att jobba med är BioCleaner och Graf, eftersom dessa inte behöver grävas om som en infiltration måste efter 10-15år. BioCleaner och Graf uppfyller också hög skyddsnivå.

 

Minireningsverk BioCleaner

Minireningsverk BioCleaner

Minreningsverk passar dig som inte är ansluten till kommunalt reningsverk och behöver rena ditt avloppsvatten. Ett minireningsverk, BioCleaner kan då vara en miljösmart och ekonomisk lösning. BioCleaner är ett minireningsverk CE-märkt enligt EN-12566-3 och uppfyller i och med det de tuffaste kraven som Naturvårdsverket ställer på enskilda avlopp. BioCleaner finns i flera olika storlekar, passande för varierade behov. Samtliga modeller levereras i plast eller betong,lämpligt vid högt grundvatten.

BioCleaner är driftssäker

Minireningsverket BioCleaner har funnits i över 25år, byggd med välbeprövad teknik och finns idag i 18 olika länder i Europa. BioCleaner är driftssäkert byggd då den saknar mekaniska pumpar, el samt rörliga delar nere i själva tanken och driftskostnaden är låg. Den förbrukar ung. 1,5kWh/dygn.

Reningsprocessen i BioCleaner bildar inga rötgaser och avger därför ingen dålig lukt och när vattnet lämnar BioCleaner behövs ingen ytterligare rening om inte din kommun kräver sk efterpolering. Vattnet är rent nog för att släppa ut i dammar, diken eller vattendrag.

Broschyr BioCleaner för nedladdning: Rydman 4evergreen-minireningsverk

 

Minireningsverk Graf 

Reningsverk_grafGraf är ett biokemiskt minireningsverk. CE-märkt enligt EN 12566-3 för vattentäthet, hållbarhet och reningseffekt och uppfyller Naturvårdsverkets krav på enskilda avlopp. Graf finns i flera olika storlekar där hushållets storlek avgör vilket som passar bäst.

Systemet bygger på SBR-teknik och renar avloppsvattnet i olika steg. Vi är certifierad installatör och ger utökad systemgaranti till 5år vid tecknande av serviceavtal. Graf minireningsverk  har dessutom 15 års materialgaranti, är driftssäkert, har bl.a. stor slamkapacitet och automatiskt energisparläge.
I broschyren beskrivs tre olika storlekar men Minireningsverket Graf finns även i större storlek. Fråga oss gärna för mera information.

Broschyren Graf Minireningsverk för nedladdning: Graf Reningsverk 5ar Rydman

Trekammarbrunn/Slamavskiljare

rydman entreprenadPrincipen med en slamavskiljare är att spillvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare där slammet sedimenteras så att partiklar sjunker och sedan leds vattnet vidare för efterföljande rening. Slamavskiljaren är en tank som sedan ska tömmas med jämna mellanrum.
Vattnet som sedan leds ut från slamavskiljaren kan renas genom infiltration eller markbädd.

Vilken teknik som passar beror bl.a. på fastighetens placering. I vilket skyddsområde och på vilken marktyp den är byggd. Här kan vi med vår erfarenhet hjälpa till vid ditt beslut.

Sluten tank

Slutnatankar

Sluten tank kan vara ett alternativ tillsammans med ett gråvattenfilter (BDT) vid låg belastning i t.ex fritidshus.

 

Maila eller ring oss för mer information kring de olika alternativen!