Tjänster

Daewoo 290

Rydman Entreprenad AB

Rydman Entreprenad startades 1975 som enskild firma i byn Hissjö utanför Umeå av Gunnar Rydman. Ombildades 1988 till aktiebolag innan sonen Jörgen Rydman började i företaget 1989 och är sedan 2006 ensam ägare.
Verksamhetsområdet är framförallt inriktat inom Umeå kommun samt närliggande kommuner.

Diplomerade på enskilda avlopp.

BioCleaner_UV-brunn_KontrollskapVi är diplomerade på enskilda avlopp och har arbetat många år med installation av minireningsverk och slamavskiljare. Vi har marknadens bredaste sortiment för enskilt avlopp, med allt från slamavskiljare till kompletta minireningsverk!

Fråga alltid din leverantör av minireningsverk efter CE-dokument över EN12566-3 certifieringen.
I Sverige får ingen sälja minireningsverk från och med 2013 som inte är CE-märkta, detta enligt de krav som finns i nya byggproduktsförordning från Boverket.

Kontakta oss!

 

 

 

 

 

rydman entrprenad

Minireningsverk.

Fosforfalla

Fosforfälla

rydman entreprenad

Slamavskiljarpaket

rydman entreprenad

Pumpbrunnar

Minireningsverk BioCleaner

Minireningsverk

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

 

Maskinuppdrag

Doosan-DX160w-3-624x466Vi har under de senaste ca 35 åren utfört maskinuppdrag åt bl.a. Vattenfall, Umeå kommun, NCC, Skanska, Trafikverket m.fl.

Rydman Entreprenad AB´s verksamhetside´ är att tillhandahålla anläggningsmaskintjänster genom uthyrning av entreprenadmaskiner med förare som har branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet.

Markplanering och grävning

Vi utför tomtplanering, dräneringsarbeten, vattenledningsgrävning och viss rivning.
Maila eller ring oss!

 

Uthyrning av maskiner

Doosan DX27ZFöretaget har också vissa maskiner tillgängliga för uthyrning under kortare eller längre tid.

Delägare i Bilfrakt

Vi är också medlem i Maskinentreprenörerna samt delägare i Svenskt Näringsliv.

Reparationer i vår maskinhall

Reperationer och service på vår maskinpark utförs i en hyrd maskinhall beläget 150 meter från huvudkontoret.