Minireningsverket BioCleaner

Minireningsverket BioCleaner

Vi installerade ett antal av minireningsverket BioCleaner under sommaren.

BioCleaner används istället för trekammarbrunn och markbädd/infiltration och bygger på välbeprövad teknik.

BioCleaner är CE-märkt enligt EN-12566-3, det gör att det håller alla höga kvalitetskrav som är uppsatta.

BioCleaner med UV-brunn 4340-3-biocleaner2015